Vasikat ja nuoriso

Vasikat syntyvät pääsääntöisesti keväällä. Ne viettävät syntymänsä jälkeen emonsa kanssa n. 7-9 kk ennen kuin ne vieroitetaan hiehot ja sonnit omiksi ryhmikseen. Vieroitusikä on kohtuullisen lähellä naudan luontaista vieroitusikää. Vieroituksen jälkeen vasikat saavat hyvin sulavaa säilörehua sekä väkirehua ja tietenkin vettä sekä kivennäisiä. Väkirehua annetaan vain vieroituksesta seuraavaan kesään, jotta emon maidon pois jäänti ruokavaliosta ei aiheuttaisi stressiä ja kasvun heikkenemistä. Tämän jälkeen eläimet kasvatetaan vain karkearehulla (=heinäkasveilla).

 

Sonnivasikat vieroitetaan noin kuukautta aiemmin kuin hiehovasikat, jotta emot eivät joudu isojen poikiensa kanssa liian koville. Sonnit kasvatetaan n. 10-15 eläimen laumoissa. Sonnien teurasikä on 2,5 – 3,5 vuotta eläimestä riippuen.

 

Nuoret hiehot kasvatetaan omassa laumassaan vaihtelevasti ensimmäiseen astutukseen tai poikimiseen asti, jonka jälkeen ne liittyvät emolaumaan. Hiehoista osa karsitaan teuraskasvatukseen. Ensimmäisenä kesänään ilman emoja, hiehot laiduntavat maisemanhoitotyössä.

 

Välillä kasvatuksessa on emolehmälaatuista hiehoa yli oman karjan uudistustarpeen. Kysy myytävänä olevia hiehoja!

Tuotteemme

Löydät meiltä monipuolisia maatilamme tuotteita, alla näet tuoteluettelomme. Varmista ennen myymälään tuloasi kuitenkin puhelimitse tuotteiden saatavuus!

Tee tilaus

Laatu lihaa läheltä sinua. Lakeuden Highland on etelä-pohjalainen ylämaankarjan kasvattaja ja pihvilihatuotteiden suoramyyjä.